Domy jednorodzinne oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków

Dla potrzeb budownictwa mieszkalnego wykonujemy kompleksowe badanie gruntu, które obejmuje:

1. Wykonanie odwiertów geotechnicznych

 • dla domów jednorodzinnych niepodpiwniczonych wykonujemy zazwyczaj 3 odwierty geotechniczne do głębokości 4,0 m – wyjątkiem może być przypadek, gdy po konsultacji z Projektantem ustali się inny zakres koniecznych badań;
 • dla domów jednorodzinnych podpiwniczonych wykonujemy zazwyczaj 3 odwierty geotechniczne do głębokości 6,0 m – wyjątkiem może być przypadek, gdy po konsultacji z Projektantem ustali się inny zakres koniecznych badań;
 • dla domów wielorodzinnych i innych obiektów budowlanych ustala się indywidualny zakres badań, biorąc pod uwagę liczbę kondygnacji, wymiary obiektu itp.;

2. Wykonanie sondowania dynamicznego DPL/DPM,DPH lub SLVT;

3. Pobór i badanie laboratoryjne gruntów słabonośnych (jeżeli występują);

4. Sporządzanie opinii geotechnicznej lub dokumentacji badań podłoża z opinią geotechniczną i projektem geotechnicznym

 • stosowne opracowanie wykonujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

Zalety wykonania badań geotechnicznych:

 • spełnienie wymogów prawnych;
 • określenie warunków gruntowo-wodnych, które dostarczą niezbędnych informacji dla potrzeb bezpiecznego posadowienia budynku;
 • zapobiegnie nierównomiernemu osiadaniu budynku co może powodować pękanie ścian;
 • zapobiegnie zawilgoceniu budynku i jego okresowemu zalewaniu;
 • badanie gruntu daje pewność, że budynek nie ulegnie uszkodzeniu przez wiele lat.

Dla potrzeb wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków wykonujemy kompleksowe badanie gruntu, które obejmuje:

 • wykonanie odwiertów geotechnicznych – dla przydomowych oczyszczalni wykonujemy zazwyczaj 1-2 odwierty geotechniczne do głębokości 3-6 m; w zależności od potrzeb;
 • określamy przepuszczalność gruntu;
 • sporządzamy opinię z rozpoznania warunków gruntowo-wodnych lub opinię hydrogeologiczną; w zależności od potrzeb.

Zobacz również:

Dlaczego Odwierty-Śląsk?

Posiadamy wykwalifikowanych specjalistów, którzy zajmują się badaniem gruntu od wielu lat. W tym czasie udało nam się zebrać odpowiednią wiedzę i doświadczenie, co powoduje dostarczanie klientom usług wykonywanych na najwyższym poziomie. Zapewniamy konkurencyjne ceny. Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów współpracy i wyceny.

Zespół Odwierty-Śląsk