Nasze realizacje

Żory i okolice – geolog, badanie gruntu, badanie geotechniczne, geotechnika, opinia geotechniczna, odwierty geotechniczne


Kolejnym miastem, które znajduje się w obszarze działania naszej firmy są Żory i okolice. Nasi geolodzy sporządzili już wiele opinii geotechnicznych i dokumentacji badań podłoża, a także dokumentacji geologiczno-inżynierskich w tym rejonie. Dobrze rozwinięta sieć hydrograficzna tego rejonu mocno wpływa na lokalne warunki gruntowo-wodne.

Zachęcamy do zapoznania się z przykładowymi projektami badań gruntu, które wykonywaliśmy na terenie Żor i w okolicy.

Geolog Żory – północna część miasta

Wykonywaliśmy dla Inwestora sprawdzenie działki pod kątem zabudowy jednorodzinnej – okolica malownicza, tereny zalesione i staw w pobliżu. Geolog wykonujący…

Jastrzębie-Zdrój i okolice – geolog, badanie gruntu, badanie geotechniczne, geotechnika, opinia geotechniczna, odwierty geotechniczne


Jednym z głównych rejonów na których wykonujemy usługi geologiczne to Jastrzębie-Zdrój i okolice. Wiedzę jaką pozyskaliśmy podczas badań gruntu na terenie Jastrzębia-Zdrój pozwala nam na realizację usług geologicznych pod inwestycje takie jak: domy jednorodzinne/wielorodzinne, przydomowe oczyszczalnie ścieków, inne obiekty kubaturowe i liniowe oraz inwestycje deweloperskie.

Obszar Jastrzębia-Zdrój charakteryzuje się specyficznymi warunkami gruntowo-wodnymi i górniczymi. Często tereny inwestycyjne znajdują się pod wpływem eksploatacji górniczej (szkód górniczych), a samo podłoże gruntowe charakteryzuje się dość złożonymi warunkami gruntowo-wodnymi. Nasi geolodzy znając już dość dobrze geologię terenu Jastrzębia-Zdrój dobierają odpowiednie badania gruntu – odwierty geologiczne/geotechniczne, sondowania DPL/DPH, badania laboratoryjne gruntu, sondowania statyczne CPTU i inne.

Zachęcamy do zapoznania się z kilkoma realizacjami wykonanymi w Jastrzębiu-Zdrój i okolicach.

Geolog w miejscowości Jastrzębie-Zdrój

Usługa geologiczna: badanie gruntu w Jastrzębiu-Zdroju pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Podczas dokumentowania warunków gruntowo-wodnych na analizowanej działce istotnym czynnikiem,…

Rybnik i okolice – geolog, badanie gruntu, badanie geotechniczne, geotechnika, opinia geotechniczna, odwierty geotechniczne


Jednym z głównych rejonów na których wykonujemy badania gruntu to Rybnik i okolice. Wiedzę jaką pozyskaliśmy podczas wykonywania odwiertów i badań geologicznych na terenie Rybnika pozwala nam na realizację usług geologicznych na najwyższym poziomie.

W profilu geologicznym Rybnika rozpoznane zostały utwory karbonu, triasu, neogenu i czwartorzędu. Znaczna część miasta znajduje się pod wpływem eksploatacji górniczej. Lokalne warunki gruntowo-wodne są mocno zróżnicowane.

Zachęcamy do zapoznania się z kilkoma realizacjami wykonanymi w Rybniku i okolicach na potrzeby budowy m.in. domów jednorodzinnych, obiektów usługowych, inwestycji deweloperskich, rozbudowy obiektów użyteczności publicznej i wiele innych.

Geolog Rybnik, ul. Jodłowa

Kolejne zlecenie które otrzymaliśmy dotyczyło sprawdzenia działki pod kątem zabudowy jednorodzinnej. Geolog zaplanował wykonanie 3 odwiertów do głębokości 4 m…

Geologia terenu – Rybnik, Buchalików

Na podstawie odwiertów geotechnicznych w celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych pod dom jednorodzinny w miejscowości Rybnik w rejonie ulicy Buchalików ustalono…

Geologia terenu – Rybnik, ul. Huberta

Na podstawie odwiertów geologicznych w celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych pod dom jednorodzinny w miejscowości Rybnik przy ulicy Huberta ustalono budowę…

Racibórz i okolice – geolog, badanie gruntu, badanie geotechniczne, geotechnika, opinia geotechniczna, odwierty geotechniczne


Dzięki wielkiemu zainteresowaniu ofertą naszej firmy, także na terenie Raciborza możemy zagwarantować naszym klientom usługi geotechniczne na najwyższym poziomie. Oferujemy badanie gruntu zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dużych przedsiębiorstw na terenie Raciborza i okolic.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty badań geotechnicznych na potrzeby budowy m.in. domów jednorodzinnych, obiektów usługowych, inwestycji deweloperskich, rozbudowy obiektów użyteczności publicznej i wielu innych.

Geolog Racibórz, ul. Dolna

Odwierty geotechniczne wykonano w miejscowości Racibórz, w rejonie ulicy Dolnej. Otwory wytyczono ręcznym urządzeniem GPS na podstawie współrzędnych geograficznych, a…

Gliwice i okolice – geolog, badanie gruntu, badanie geotechniczne, geotechnika, opinia geotechniczna, odwierty geotechniczne


Rejon Gliwic i okolic pod względem inwestycji należy do jednej z najprężniej rozwijającej się części województwa śląskiego. Nasza firma geologiczna wykonała już wiele badań gruntu na terenie Gliwic, co pozwoliło naszym klientom na trafną i precyzyjną ocenę terenu pod kątem zabudowy. Badania geotechniczne gruntu są bardzo ważne, z uwagi na różnorodność warunków gruntowo-wodnych na terenie powiatu gliwickiego. Jako firma geologiczna z bogatym doświadczeniem w wykonywaniu usług geologicznych na terenie powiatu gliwickiego, zachęcamy do badań gruntu JESZCZE przed zakupem działki. Zdarza się, że malownicze tereny powiatu gliwickiego (blisko lasów lub cieków wodnych), mogą świadczyć o złożonych warunkach gruntowo-wodnych, co może przekładać się na poniesienie ogromnych, dodatkowych kosztów związanych z posadowieniem inwestycji. Badania gruntu mogą ustrzec naszych klientów przed nietrafioną inwestycją lub pomóc w właściwym i bezpiecznym, a zarazem najbardziej ekonomicznym posadowieniu obiektu.

Geolog w miejscowości Gliwice

Geolog w miejscowości Gliwice Na zlecenie firmy projektowej wykonano badania geotechniczne gruntu dla rozbudowy budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną…

Pozostałe realizacje

Prezentowane na naszej stronie realizacje świetnie obrazują zakres oraz profesjonalizm świadczonej przez nas usługi. Szczegółowo przeanalizowana geologia terenu, szczególnie w lokalizacjach objętych przez szkody górnicze, daje Inwestorowi pewność co do słuszności podejmowanych kroków. Warto więc sięgnąć w tym zakresie po pomoc ekspertów, którzy do tej pory realizowali działania m.in. w województwach: śląskim, opolskim i małopolskim.

Geolog w miejscowości Kalety, ul. Wesoła

Geolog w miejscowości Kalety, ul. Wesoła Na zlecenie inwestora wykonano badanie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Kaletach, przy…

Badanie gruntu w miejscowości Kalety

Usługa: Badanie gruntu w miejscowości Kalety Na zlecenie inwestora wykonano opinię geotechniczną z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla potrzeb projektowych…

Geologia terenu – Lędziny, Polna

W wyniku dokonanego rozpoznania geotechnicznego i w oparciu o Szczegółową Mapę Geologiczną Polski w miejscowości Lędziny geolog ustalił, że podłoże…

Geologia terenu – Bielsko-Biała, Franciszka

Na podstawie odwiertów geologicznych w celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych pod dom jednorodzinny w miejscowości Bielsko-Biała przy ulicy Świętego Franciszka ustalono…

Geologia terenu – Rychwałd, ul. Beskidzka

Na podstawie odwiertów geologicznych w celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych pod dom jednorodzinny w miejscowości Rychwałd przy ulicy Beskidzkiej ustalono budowę…

Geologia terenu – Czaniec, ul. Zarzecze

Na podstawie odwiertów geologicznych w celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych pod dom jednorodzinny w miejscowości Czaniec przy ulicy Zarzecze ustalono budowę…

Przykładowe realizacje

1. Wstępne rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych przed zakupem działki – Rybnik, woj. Śląskie Dzięki wykonanym badaniom wykryto lokalnie zalegające grunty nasypowe,…